top of page
Slovenská Brána, Kozárovce- Mgr.art. Peter Mészároš.jpg

Slovenská brána, Kozárovce
 

Súčasťou centra obce Kozárovce je aj Námestie padlých. Jeho dominantou je pamätník s názvom Slovenská brána. Bronzový odliatok v tvare brány, na ktorej sú symbolicky zobrazené najvýznamnejšie budovy v obci, ale aj mená padlých vo svetových vojnách, či židovské rodiny odvlečené do koncentračných táborov. Pamätník obsahuje aj najvýznamnejšie historické medzníky v dejinách Kozároviec a dole je dielo ukončené symbolom Hrona.

bottom of page