top of page
Náhrobný kameň, Cintorín pri Kozej Bráne
modelka
Súhvezdie detail.

Súhvezdie detail.

Súhvezdie, travertín.

Súhvezdie, travertín.

Náhrobok so sochou

Náhrobok so sochou

Náhrobné kamene

Náhrobné kamene

Rodinný mramorový pomník.

Rodinný mramorový pomník.

Rodinná hrobka, detail.

Rodinná hrobka, detail.

Rodinná hrobka

Rodinná hrobka

Hrobka, cintorín Nové Zámky

Hrobka, cintorín Nové Zámky

Náhrobok súhvezdie, Bratislava.

Náhrobok súhvezdie, Bratislava.

Anton Srholec, hrob, Skalica

Anton Srholec, hrob, Skalica

náhrobný kameň

náhrobný kameň

Náhrobné kamene

Náhrobné kamene

Cintorín Kozia brána
17899285007190394.jpg
17896984982037113.jpg

Rodinné hrobky, cintorín Kozia brána, Bratislava

Cintorín pri Kozej bráne (1793) je cintorín v historickej časti Bratislavy. Jeho súčasnú polohu vymedzujú ulice Palisády, Šulekova a Bradlianska. Je to evanjelický cintorín, ktorý bol zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok, patrí k významným pietnym miestam v Bratislave a je dôležitým svedectvom slávnej histórie hlavného mesta Slovenska. Na cintoríne, ktorý sa aktívne využíval až do roku 1950, sa dnes odhadom nachádza asi štyritisíc hrobových miest a s prihliadnutím na spôsob pochovávania (niektoré hroby boli použité viackrát) sa predpokladá, že v období rokov 1783 až 1950 tu bolo pochovaných asi dvadsaťtisíc zosnulých.

Zaujímavosť k dielu:

Rodinné hrobky sa nachádzajú na konci aleje. Snažil som sa o citlivé navrhnutie dvoch pomníkov tak, aby boli vhodne zakomponované do prostredia, medzi historické náhrobky na cintoríne. Pracoval som s bielou carrarou a čiernou africkou žulou. Sediace bronzové dievča na čiernom náhrobku symbolizuje pekné roky života. Volám ju Spomienka. Na náhrobkoch sú aj portréty-medailóny pochovaných.

 

bottom of page