top of page
Socha československého vojaka na Dukle

Bronzová socha vojaka na pamätníku ČSAZ, Dukla

V roku 2014 sa na pamätník a vojnový cintorín 1. čs. armádneho zboru na Dukle po dlhých desaťročiach vrátil jeho pôvodný symbol – umelecká kópia sochy československého vojaka. Pôvodnú sochu (akademický sochár Jan Adolf Vítek) v roku 1951 komunistický režim odstránil ako ideologicky nevhodnú, bola prevezená do vojenských kasární v Prešove, kde bola s najväčšou pravdepodobnosťou zničená, nezachovalo sa ani jej torzo. Na základe archívnych dokumentov vzniklo nové umelecké dielo československého vojaka s puškou, ktorý stojí vzpriamene v pozore, v postoji na poctu zbraň a vzdáva česť padlým bojovníkom. Socha je umiestnená pri 28 m vysokom pamätníku, pri vojenskom cintoríne, kde našlo miesto svojho posledného odpočinku 565 českých a slovenských vojakov, príslušníkov 1. čs. armádneho zboru, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. 

 

Zaujímavosť k dielu: 

Pri tvorbe sochy vojaka som pracoval s najnovšími 3D technológiami, kvôli jeho najpresnejšiemu stvárneniu. Výška postavy je 360 cm po prilbu, po vrch pušky má 392 cm a 420 cm po špicu bodáku. Výzvou bola teda nielen práca na tak vysokej soche, keďže bolo potrebné pracovať na lešení, ale aj prevoz a osadenie na samotnom pamätníku, nakoľko miesto kde socha stojí, je na hranici dosahu ťažkej žeriavovej techniky. 

ťažká technika pri pamätníku

ťažká technika pri pamätníku

transport na miesto osadenia

transport na miesto osadenia

kontrola lán

kontrola lán

ťažké okamihy

ťažké okamihy

približovanie k miestu kotvenia

približovanie k miestu kotvenia

osádzanie na kovové kotvy

osádzanie na kovové kotvy

uvoľnenie lán

uvoľnenie lán

socha vojaka na svojom mieste

socha vojaka na svojom mieste

v deň slávnostného odhalenia

v deň slávnostného odhalenia

Socha československého vojaka na Dukle

Socha československého vojaka na Dukle

bottom of page