top of page
MR Stefanik night
IMG_3124.JPG
Socha Stefanik.jpg
Fotoaparát Kodak, Štefánikova pozostalosť
59F5A1EE-1595-46FF-95FE-7869C5D40F32-COLLAGE.jpg
9D2EE3B4-4F49-4B24-A32B-A58E003281C0-COLLAGE.jpg
Štefánik, Stará Ľubovňa
Milan Rastislav Štefánik, socha

Ďakujem za ústretovosť Múzeu Milana Rastislava Štefánika SNM, Košariská.

Plk. Mgr. Miloslavovi Čaplovičovi, PhD. za konzultácie a podklady k štúdiu vo Vojenskom historickom ústave, Bratislava.

Dielo je koncipované s ohľadom na prostredie a turizmus v danej lokalite. Zaujať má hlavne mladých ľudí a deti. Zobrazuje velikána našich dejín v kontexte, ktorý v povedomí absentuje.  

Umiestnenie: Námestie M. R. Štefánika, park. Stará Ľubovňa.

Socha je viditeľná zo všetkých okolitých komunikácií. Priestor pred sochou je využívaný na kultúrne podujatia v meste a je tiež križovatkou chodníkov v parku. Návštevník stojaci pred sochou vníma na pozadí zeleň a v diaľke priečelie budovy okresného úradu. 

 

Interakcia s divákmi: socha je prístupná hlavne deťom, môžu sa pozrieť poza objektív dobového fotoaparátu, prípadne sadnúť si na lodný/cestovateľský kufor a odfotiť sa.

Postava M. R. Štefánika je zachytená v dynamickej chôdzi smerom k divákom. V ľavej ruke pri srdci drží kompas, je to odkaz na jeho myšlienky na domov počas ciest a jeho zorientovanosť v životných postojoch.

Pravá ruka sa dotýka fotoaparátu smerujúceho práve na oproti stojacich ľudí, chcem tým vyjadriť Štefánikov záujem o budúce generácie.

Lodný kufor s iniciálami M.R.S ako aj kompas, odev a fotoaparát na trojnožke je verným zobrazením cestovateľovej dobovej pozostalosti.

Na hornej ploche kufra sa nachádza úhľadne uložená horná časť uniformy s viditeľnými vojenskými vyznamenaniami.

Mapa na ploche podstavca vyobrazuje schému Štefánikových ciest.

Viac:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/642145-slovensky-velikan-ma-dalsiu-sochu-bradaty-stefanik-ma-ruku-na-srdci-s-kompasom/?fbclid=IwAR0C4bRCtbV78Y9G-wFpMojcEtHTegHr0wWR_vMCT-H6SkGSSH3xwbZZEIM

 

bottom of page