Liturgické zariadenie , Svodín

Liturgické zariadenie , Svodín

doplnky

doplnky

Liturgické zariadenie, Sv. Petra a Pavla, Farná.

Liturgické zariadenie, Sv. Petra a Pavla, Farná.

doplnky

doplnky

Andovce novy oltár a kazateľnica

Andovce novy oltár a kazateľnica

Mozaika, oltár Andovce

Mozaika, oltár Andovce

Podstavec misál

Podstavec misál

Po rekonštrukcii

Po rekonštrukcii

Nová spodná časť oltáru

Nová spodná časť oltáru

Kríž, Svodín

Kríž, Svodín

Sédes

Sédes

Andovce, nová kazateľnica

Andovce, nová kazateľnica

Andovce, nový oltár

Andovce, nový oltár

Andovce, nový oltár 2016

Andovce, nový oltár 2016

Kazateľnica, Svodín

Kazateľnica, Svodín

Oltár, Svodín

Oltár, Svodín

Krizova Cesta, Považany

Krizova Cesta, Považany

Krížová cesta, reliéf XIII

Krížová cesta, reliéf XIII

Krížová cesta, reliéf

Krížová cesta, reliéf