top of page
Jan Pavol II.
Nové Zámky, Hlavné námestie socha Jána Pavla II.

Socha pápeža Jána Pavla II., Nové Zámky 

V Nových Zámkoch je umiestnená socha rodáka z poľských Wadowic, ktorý mal k ľuďom vždy neobyčajne blízko. Svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła (1920 - 2005), bol poľský duchovný a 264. rímsky pápež (1978-2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522. Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof, ktorý si získal srdcia miliónov ľudí. Na pápežskej stoličke sedel 27 rokov, navštívil viac ako 104 krajín, a hovorí sa o jeho schopnosti konať zázraky. Ján Pavol II. navštívil Slovensko tri krát, v rokoch 1990 (v rámci ČSFR), 1995 a 2003. Počas svojich návštev zavítal na mnohé miesta, napríklad Bratislava, Šaštín, Trnava, Levoča, Nitra, Poprad, Košice, Banská Bystrica, a i. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005.

Zaujímavosť k dielu: 

Slovanského pápeža som vnímal ako našej krajine veľmi blízkeho, ja sám som absolvoval prvú audienciu ako 13 ročný, s pánom Srholcom. Model sochy Jána Pavla II. som vytvoril za 5 dní a 4 noci, práca ma natoľko pohltila, že na spánok mi stačili 3 hodiny denne. Sochu na námestí v Nových Zámkoch som koncipoval ako dynamickú kráčajúcu postavu, s láskavým dopredu upriameným pohľadom a žehnajúcim gestom. K čo najpresnejšiemu vyobrazeniu pápeža som využil cca 30 fotografií.

bottom of page