Nové Zámky, Hlavné námestie socha Jána Pavla II.

Socha pápeža Jána Pavla II., Nové Zámky 

V Nových Zámkoch je umiestnená socha rodáka z poľských Wadowic, ktorý mal k ľuďom vždy neobyčajne blízko. Svätý Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła (1920 - 2005), bol poľský duchovný a 264. rímsky pápež (1978-2005), prvý netaliansky pápež od roku 1522. Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof, ktorý si získal srdcia miliónov ľudí. Na pápežskej stoličke sedel 27 rokov, navštívil viac ako 104 krajín, a hovorí sa o jeho schopnosti konať zázraky. Ján Pavol II. navštívil Slovensko tri krát, v rokoch 1990 (v rámci ČSFR), 1995 a 2003. Počas svojich návštev zavítal na mnohé miesta, napríklad Bratislava, Šaštín, Trnava, Levoča, Nitra, Poprad, Košice, Banská Bystrica, a i. Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005.

Zaujímavosť k dielu: 

Slovanského pápeža som vnímal ako našej krajine veľmi blízkeho, ja sám som absolvoval prvú audienciu ako 13 ročný, s pánom Srholcom. Model sochy Jána Pavla II. som vytvoril za 5 dní a 4 noci, práca ma natoľko pohltila, že na spánok mi stačili 3 hodiny denne. Sochu na námestí v Nových Zámkoch som koncipoval ako dynamickú kráčajúcu postavu, s láskavým dopredu upriameným pohľadom a žehnajúcim gestom. K čo najpresnejšiemu vyobrazeniu pápeža som využil cca 30 fotografií.

Sv. Ján Pavol II.

Sv. Ján Pavol II.

Pápež Ján Pavol II.

Pápež Ján Pavol II.

Pápež Sv. Ján Pavol II.

Pápež Sv. Ján Pavol II.

Ján Pavol II.

Ján Pavol II.

Pápež J. Pavol II.

Pápež J. Pavol II.

socha tesne po dokončení

socha tesne po dokončení

prevoz z ateliéru

prevoz z ateliéru

bronzová socha detail

bronzová socha detail

centrum mesta Nové Zámky

centrum mesta Nové Zámky

Nové Zámky, Hlavné námestie socha Jam Pavol II

Nové Zámky, Hlavné námestie socha Jam Pavol II

slávnostné odhalenie sochy

slávnostné odhalenie sochy

Hlavné námestie a socha JPII

Hlavné námestie a socha JPII